Denní světlo

Potřebujeme více světla ve správný čas a správného druhu

Denní osvětlení bylo vždy spojováno s lepší náladou, vyšší pracovní morálkou, menší únavou a menší námahou očí. Řada studií dokládá, že výkonnost se zvyšuje s kvalitou osvětlení. Hlavní řídicí centra v těle jsou přímo stimulována a regulována denním světlem. Denní světlo má významný vliv na lidskou psychiku, ovlivňuje naši náladu a pocit pohody během dne.

Výhody denního světla

  1. 70% uživatelů udává dostatek denního světla jako zásadní parametr při pořizování nemovitosti. Dobře prosvětlená místnost je opticky větší a atraktivnější.
  2. Hlavní řídicí centra v těle jsou přímo stimulována a regulována denním světlem. Mnoho aspektů fyziologie lidského těla a lidského chování podléhá 24hodinovým rytmům, jde například o cyklus spánku a bdění, cykly bdělosti a výkonnosti, cykly bazální tělesné teploty nebo tvorbu hormonů melatoninu a kortizolu.
  3. Pokud docílíme optimálního prosvětlení celého domu na úrovni doporučených hodnot, je snížení energie na svícení u rodinného domu okolo 30 %.

Denní světlo a legislativa

§ Vyhláška 20/2012 Sb. ČSN 730580-2:2007 Část 2. Denní osvětlení obytných budov.

Základním hlediskem pro stanovení požadavků na úroveň denního osvětlení budov je zařazení zrakové činnosti podle zrakové obtížnosti – viz doporučené hodnoty u jednotlivých místností na tomto webu.

U obytných místností je vyžadována minimální hodnota činitele denní osvětlenosti 0,5 %, která musí být splněna ve všech kontrolních bodech na srovnávací rovině. Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti je nejméně 2 %.